»

Jak šel čas...

«

Spolek Devatenáctka vznikl v roce 2016, aby přebral štafetu příměstských táborů od Ochrany fauny. Myšlenka na vznik spolku však zrála již delší dobu.

V roce 2017 jsme pořádání příměstských táborů rozšířili o víkendové akce a 2 běhy čtrnáctidenního pobytového tábora. V této dlouholeté tradici 19.Pionýrské skupiny máme od té doby možnost pokračovat.

Zde bychom rádi zavzpomínali a ukázali střípky z historie, na kterou navazujeme. Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se jakkoliv na těchto (i dalších) akcích Devatenáctky (spolku i PS) podíleli. Tito lidé věnovali svůj čas, energii a nadšení a za to jim patří obrovský dík nejen od spolku, ale především od nás všech, kteří jsme měli možnost se těchto akcí zúčastnit a užít si je.

Pravděpodobně bohužel nebudeme schopni dohledat všechny akce, které byly pořádány, tak začneme letními tábory a možná doplníme i víkendové akce (několik let probíhaly i 3-4x za rok) či jednodenní akce. Nesmíme zapomenout ani na činnost oddílovou, která probíhala pravidelně každý týden mnoho let jako Dráčata a Naschválníčci.

Spolek 19 2021
Divoký západ I. i II. běh
2020
Husiti - I. běh i II. běh
2020 PT Chýnov
2019
Mušketýři - I. i II. běh
2019 PT
2018
Z pohádky do pohádky - I. běh i II. běh
2018 PT
2017
Pravěk - I. běh i II. běh
2017 PT
Spolek 19 2016 PT
2016
Založení Spolku Devatenáctka
19. PS 2016
Námořníci I. běh, Piráti - II. běh
2015
Staré pověsti české - I. běh i II. běh
2014
Rytíři kulatého stolu - I. běh i II. běh
2013
Asterix a zkoušky od César - I. běh, Cesta kolem světa II. běh
2012
Stroj času - I. běh, Byl jednou jeden život - II. běh
2011
Indiáni - I. běh i II. běh
2010
Husiti - I. běh i II. běh
2009
Záhada montglanských šachů - I. běh, Šachy - II. běh
2008
Faraónova stráž I. běh i II. běh
2007
Tři mušketýři - I. běh i II. běh
2006
Námořníci - I. běh i II. běh
2005
Sapa Inka - I. běh, Návrat opeřeného hada - II. běh
2004 Expedice Helios
2003
Asterix a zkoušky od Césara
2002
Starověké Řecko
2001
Z pohádky do pohádky
2000
Expedice "Chronos" - Stroj času
1999
Rytíři kulatého stolu
1998 Pravěk
1997 Pacifická dráha
1996 Námořníci
1995 Dračí doupě
1994
Pod vlajkou krále Václava II.
1993 Trifidi
1992
2. LPT na Vavrovce
1991
1. LPT na Vavrovce
19.PS 1982 - 1990 LPT VřesceSpolek Devatenáctka:

rok 2019

Výroční zpráva

 • LT Vávrovka 1. běh
 • LT Vávrovka 2. běh
 • Příměstské tábory

rok 2018

Výroční zpráva

 • LT Vávrovka 1. běh
 • LT Vávrovka 2. běh
 • Příměstské tábory

rok 2017

Výroční zpráva

 • LT Vávrovka 1. běh
 • LT Vávrovka 2. běh
 • Příměstské tábory

rok 2016

Výroční zpráva

 • LPT Vávrovka 1. běh
 • LPT Vávrovka 2. běh
 • Příměstské tábory

19. pionýrká skupina Tábor

rok 2015

 • LPT Vávrovka 1. běh
 • LPT Vávrovka 2. běh

rok 2014

 • LT Vávrovka 1. běh
 • LT Vávrovka 2. běh