»

Jak šel čas...

«

Spolek Devatenáctka vznikl v roce 2016, aby přebral štafetu příměstských táborů od Ochrany fauny. Myšlenka na vznik spolku však zrála již delší dobu.

V roce 2017 jsme pořádání příměstských táborů rozšířili o víkendové akce a 2 běhy čtrnáctidenního pobytového tábora. V této dlouholeté tradici 19.Pionýrské skupiny máme od té doby možnost pokračovat.

Zde bychom rádi zavzpomínali a ukázali střípky z historie, na kterou navazujeme. Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se jakkoliv na těchto (i dalších) akcích Devatenáctky (spolku i PS) podíleli. Tito lidé věnovali svůj čas, energii a nadšení a za to jim patří obrovský dík nejen od spolku, ale především od nás všech, kteří jsme měli možnost se těchto akcí zúčastnit a užít si je.

Pravděpodobně bohužel nebudeme schopni dohledat všechny akce, které byly pořádány, tak začneme letními tábory a možná doplníme i víkendové akce (několik let probíhaly i 3-4x za rok) či jednodenní akce. Nesmíme zapomenout ani na činnost oddílovou, která probíhala pravidelně každý týden mnoho let jako Dráčata a Naschválníčci.Spolek Devatenáctka:

rok 2023

Výroční zpráva

 • LT Vávrovka 1. běh
 • LT Vávrovka 2. běh
 • Příměstské tábory


rok 2022

Výroční zpráva

 • LT Vávrovka 1. běh
 • LT Vávrovka 2. běh
 • Příměstské tábory


rok 2021

Výroční zpráva

 • LT Vávrovka 1. běh
 • LT Vávrovka 2. běh
 • Příměstské tábory


rok 2020

Výroční zpráva

 • LT Vávrovka 1. běh
 • LT Vávrovka 2. běh
 • Příměstské tábory


rok 2019

Výroční zpráva

 • LT Vávrovka 1. běh
 • LT Vávrovka 2. běh
 • Příměstské tábory

rok 2018

Výroční zpráva

 • LT Vávrovka 1. běh
 • LT Vávrovka 2. běh
 • Příměstské tábory

rok 2017

Výroční zpráva

 • LT Vávrovka 1. běh
 • LT Vávrovka 2. běh
 • Příměstské tábory

rok 2016

Výroční zpráva

 • LPT Vávrovka 1. běh
 • LPT Vávrovka 2. běh
 • Příměstské tábory

19. pionýrká skupina Tábor

rok 2015

 • LPT Vávrovka 1. běh
 • LPT Vávrovka 2. běh

rok 2014

 • LT Vávrovka 1. běh
 • LT Vávrovka 2. běh